Lokalizacja

Komornik informuje, iż stosownie do art. 760 § 1 kpc, wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się według wyboru składającego,
na piśmie albo ustnie do protokołu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Wobec powyższego żadne informacje o stanie postępowania nie są udzielane telefonicznie, a składanie wniosków i oświadczeń jest możliwe tylko

w formie przewidzianej w art. 760 § 1 kpc.

Kancelaria Komornicza w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 1
tel: 33 858 37 47
fax: 33 854 75 83
e-mail: cieszyn3@komornik.pl
kontakt dla wierzycieli: 33 853 600
1


45 1050 1083 1000 0090 6668 0258
ING Bank Śląski S.A.

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Copyright © 2020 Kancelaria Komornicza Tomasz Lesiewicz. All rights reserved.

Dumnie wspierane przez WordPressa
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com